Vælg en side

Udlejningspriser:

 I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.

Lejen betales senest 30 dage før lejemålet. Ved aflysning af lejemål senere end 30 dage før, kan man ikke gøre regning på at få lejen retur.

Bortset fra lejeprisen skal der betales et depositum på 2500,- kr. (Uge udlejning og risikable udlejninger 5000,-)
Inden depositum returneres bliver der fraregnet for forbrug af el og vand efter dagstakst samt eventuelle skader.

Grundet de konstant stigende afgifter til el og vand, reguleres afregningsprisen løbende så den modsvarer de aktuelle udgifter vi har.

Depositum fraregnet forbrug returneres 4-6 uger efter afholdt lejr.

Ved aflysning af lejemål, vil depositum normalt være tabt. Dog vil en fornyet udlejning til anden lejer medføre tilbagebetaling af depositum.

Depositum skal betales ca. 1 uge fra modtagelse af lejebekræftigelse.

Prisen for én overnatning i en weekend koster det samme som en hel weekend.

Åsen kan ikke lejes til støjende arrangementer.